Predsedstvo

ZDRUŽENJE VETERANOV 90-91 MESTA LJUBLJANE
IN BIVŠIH LJUBLJANSKIH OBČIN

STANIČEVA 41, prvo nadstropje
1000 LJUBLJANA
davčna številka37973983
veterani.mlj@siol.net
SEKRETAR 041-731-584

PREDSEDSTVO:

– predsedniki dr. Igor Potočnik

– podpredsednik Franci Kunova

– podpredsednik Slavko Skokić

– član sekretar Bojan Mikuš

– član Janez Gomzi

– član Dušan Levičnik

– član Matjaž Miklavc

– član Tomo Zupančič


SEKRETAR:

Bojan Mikuš


NADZORNI ODBOR:

Predsednik Borut Zajec

član Vlado Bevetek

član Drago Vrečar


ČASTNO RAZSODIŠČE:

Predsednik Ivan Grebenc

član Andrej Doles

član Cveto Jamnik


KOMISIJA ZA VETERANSKA VPRAŠANJA:

Dušan levičnik

Stojan Kastelic

Janez Gomzi

Anton Tunja


KOMISIJA ZA INFORMATIKO IN TEHNIČNO PODPORO:

Marjan Suhi

Matjaž Zamuda


KOMISIJA ZA ZGODOVINSKA VPRAŠANJA:

Predsednik Dr. Martin Premk

član Miha Butara

član Dr. Andrej Guštin

član Stane Konda


KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA:

Predsednik Andrej Jurjevič

član Franc Košir

član Andrej Likar

član Stanislav Hvala