Prevzem medalje in zbornika

Spoštovani veterani in veteranke


Obveščam vas, da boste tisti, ki ste dobili vabilo za svečani zbor in še niste prevzeli MEDALJE ZMAGE in zbornika LJUBLJANI SMO VRNILI SONCE to lahko prevzamete v sredo 13. 10. 2021 od 10.00 do 15.30 ure na sedežu združenja, Staničeva 41, Ljubljana. 


Za pojasnilo – na Podmilščakovi ulici Iz smeri Parmove ali Samove zavijete pri semaforju za pešce pri tabli za podjetje Varnost desno. Pri zapornici na Staničevi 41 (po cca 50 m) potrobite, da vam dežurni dvigne zapornico za parkiranje.


Lep pozdrav,
sekretar Bojan Mikuš