Organiziranost

STANIČEVA 41, prvo nadstropje
1000 LJUBLJANA

Davčna številka 37973983
Elektronski naslov: veterani.mlj@siol.net
Sekretar 041 731 584

PREDSEDSTVO:

– predsedniki dr. Igor Potočnik

– podpredsednik Franci Kunovar

– podpredsednik Slavko Skokić

– član sekretar Bojan Mikuš

– član Janez Gomzi

– član Dušan Levičnik

– član Matjaž Miklavc

– član Tomo Zupančič


SEKRETAR:

Bojan Mikuš


NADZORNI ODBOR:

predsednik Borut Zajec

član Vlado Bevetek

član Drago Vrečar


ČASTNO RAZSODIŠČE:

predsednik Ivan Grebenc

član Andrej Doles

član Cveto Jamnik


KOMISIJA ZA VETERANSKA VPRAŠANJA:

Dušan levičnik

Stojan Kastelic

Janez Gomzi

Anton Tunja


KOMISIJA ZA INFORMATIKO IN TEHNIČNO PODPORO:

Marjan Suhi

Matjaž Zamuda


KOMISIJA ZA ZGODOVINSKA VPRAŠANJA:

predsednik dr. Martin Premk

član Miha Butara

član dr. Andrej Guštin

član Stane Konda


KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA:

predsednik Andrej Jurjevič

član Franc Košir

član Andrej Likar

član Stanislav Hvala