Tajna skladišča

Izobraževalni center za zaščito in reševanje IG

V Centru obrambne vzgoje Ig (sedanjem Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje) smo pripadniki MSNZ Ljubljane že na samem začetku delovanja MSNZ Ljubljane imeli tajno skladišče orožja, streliva, MES in druge opreme. Ker je bil objekt zelo izpostavljen, je bilo to v glavnem prehodno skladišče, kamor smo vozili vse navedeno iz Kočevske Reke ter nato disperzirali v tajna skladišča širom Ljubljane in okolice.

Preberi več “Tajna skladišča”

Razorožitev

(odlomek iz knjige Albina Mikuliča Uporniki z razlogom)

V pokrajini Ljubljana mesto je deloval Mestni štab za TO, kateremu so bili podrejeni OŠTO Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik. V teritorialni obrambi pokrajine je bilo glede na obstoječo formacijo vključenih več kot 13.500 vojaških obveznikov v štabih in enotah. Organizirani so bili v 1., 2. in 3. brigadi TO, 1. in 2. divizionu protizračne obrambe, petih četah protispecialnega delovanja, petih diverzantskih četah, treh diverzantskih odredih, v jurišnem odredu in še v večjem številu specialističnih enot in enot prostorne strukture moči čete ali voda.

Preberi več “Razorožitev”

Delovanje MSNZ Ljubljana mesto

(odlomek iz knjige Albina Mikuliča Uporniki z razlogom)

Delovanje pripadnikov manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto in članov mestnega štaba moramo razdeliti na več področij:

  • protiukrepe ob razorožitvi Teritorialne obrambe Republike Slovenije,
  • oblikovanje MSNZ pokrajine Ljubljana mesto po navodilu Antona Krkoviča,
  • sodelovanje z načelnikom MSNZ za SlovenijoAntonom Krkovičem pri pripravi operativno strateških dokumentov (obveščevalna presoja, direktiva iz priloge),
  • sodelovanje z Antonom Krkovičem pri razvijanju MSNZ po Sloveniji,
  • organiziranje in varovanje dejavnosti MSNZ republiškega pomena.
Preberi več “Delovanje MSNZ Ljubljana mesto”