Delovanje MSNZ Ljubljana mesto

(odlomek iz knjige Albina Mikuliča Uporniki z razlogom)

Delovanje pripadnikov manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto in članov mestnega štaba moramo razdeliti na več področij:

  • protiukrepe ob razorožitvi Teritorialne obrambe Republike Slovenije,
  • oblikovanje MSNZ pokrajine Ljubljana mesto po navodilu Antona Krkoviča,
  • sodelovanje z načelnikom MSNZ za SlovenijoAntonom Krkovičem pri pripravi operativno strateških dokumentov (obveščevalna presoja, direktiva iz priloge),
  • sodelovanje z Antonom Krkovičem pri razvijanju MSNZ po Sloveniji,
  • organiziranje in varovanje dejavnosti MSNZ republiškega pomena.
Skrivno skladišče orožja v Kamnici, zanj odgovoren Jakob Visinski
Novo poveljstvo TO izroča simbolično priznanje Tonetu Krkoviču

Direktiva MSNZ

Delovanje MSNZ je temeljilo na strogo centraliziranem vodenju in doslednem izvajanju nalog ob največji konspiraciji in popolni varnostni zaščiti. Prav zato med potekom projekta ni prišlo do vdora v organizacijo ali kakršnega koli kompromitiranja posameznih postopkov. izhodišče za takšen način dela je predstavljala direktiva načelnika narodne zaščite Republike Slovenije Antona Krkoviča za demonstracijsko, delno ali popolno uporabo MSNZ. Temeljila je na stvarni presoji nasprotnika, naših sil in možnosti. Izjemno pomemben dokument je bila presoja nasprotnika. Pripravljena je bila pravočasno in je vsebovala najpomembnejše informacije o strukturah JLA, prav tako pa so bile v njej predvidene možnosti za vključevanje sovražnih sil, vse do poskusov uvedbe okupacijskega sistema. Pri pripravi posameznih elementov direktive so sodelovali Miloš ŠONC, Vojko ADAMIČ, Miha BUTARA, Miran BARBORIČ, Marino MEDEOT in drugi.