Razorožitev

(odlomek iz knjige Albina Mikuliča Uporniki z razlogom)

V pokrajini Ljubljana mesto je deloval Mestni štab za TO, kateremu so bili podrejeni OŠTO Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik. V teritorialni obrambi pokrajine je bilo glede na obstoječo formacijo vključenih več kot 13.500 vojaških obveznikov v štabih in enotah. Organizirani so bili v 1., 2. in 3. brigadi TO, 1. in 2. divizionu protizračne obrambe, petih četah protispecialnega delovanja, petih diverzantskih četah, treh diverzantskih odredih, v jurišnem odredu in še v večjem številu specialističnih enot in enot prostorne strukture moči čete ali voda.

Preberi več “Razorožitev”

Delovanje MSNZ Ljubljana mesto

(odlomek iz knjige Albina Mikuliča Uporniki z razlogom)

Delovanje pripadnikov manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto in članov mestnega štaba moramo razdeliti na več področij:

  • protiukrepe ob razorožitvi Teritorialne obrambe Republike Slovenije,
  • oblikovanje MSNZ pokrajine Ljubljana mesto po navodilu Antona Krkoviča,
  • sodelovanje z načelnikom MSNZ za SlovenijoAntonom Krkovičem pri pripravi operativno strateških dokumentov (obveščevalna presoja, direktiva iz priloge),
  • sodelovanje z Antonom Krkovičem pri razvijanju MSNZ po Sloveniji,
  • organiziranje in varovanje dejavnosti MSNZ republiškega pomena.
Preberi več “Delovanje MSNZ Ljubljana mesto”

Moja pot – (Knjiga spominov) Tone Jan

DOGODKI PRED OSAMOSVOJITVIJO

Nakopičeni in nerazrešeni problemi, težak gospodarski položaj ter vedno pogostejše zahteve nekaterih republik znotraj SFRJ po drugačni, pravičnejši družbeno-ekonomski pa tudi politični ureditvi ter vse glasnejše kritike v časopisih, ki so bile upravičeno uperjene tudi proti JLA, so pripeljale do vseh znanih dogodkov v zvezi s sojenjem pred vojaškim sodiščem.

Preberi več “Moja pot – (Knjiga spominov) Tone Jan”

Zdravstvena služba v TO in milici 1991

Spoštovani

S soborcem Stanetom Leskovškom iz vrst Slovenske Milice sva napisala vsak svoj pisni prispevek o naših medicincih v obdobju osamosvajanja.

ZDRAVSTVO V OSAMOSVOJITVENI VOJNI

(mini pogled z moje strani)

Sistem zdravstva v bivši jugi ni bil slab, za uporabnika pa ne drag. Jugoslovanska armada je imela razvejan zdravstveni sistem. V Ljubljani sta bili kar dve priznani bolnišnici, Mladika (sedanji kompleks slovenskega zunanjega ministrstva) in bolnica Moste. Tudi Republiški sekretariat za notranje zadeve je poskrbel za miličnike, delavce ONZ in njihove družinske člane. Še posebej so bili bolniki te branže dobrodošli v bolnišnici Petra Držaja na Vodnikovi, kjer je bila splošna medicinska ordinacija in zobozdravstvena ordinacija.

Preberi več “Zdravstvena služba v TO in milici 1991”